ДОБРЕ ДОШЛИ НА ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦАТА НА
АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - ВИДИН

Тук ще намерите информация за нашия съд – състава и структурата, неговата компетентност, съдебния му район, данни за контакт: адрес, телефони, факс, електронна поща, банкови сметки. Можете да направите справка за графика на съдебните заседания, делата и движението по тях, както и да търсите конкретно дело по номер или по страни. Публикувани са нормативните актове, на които се основава работата на административните съдилища, образци на документи, подавани до съда, а също и редовните отчети за дейността на съда. Публикували сме полезни връзки към интернет страниците на други съдилища и институции, имащи отношение към работата на съда.

Надяваме се тази страница да бъде полезна на гражданите, юридическите лица, медиите и административните органи, както и да допринесе за повече прозрачност в правораздавателната дейност на Административен съд Видин.АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - ВИДИН РАЗПОЛАГА СЪС СОФТУЕРЕН ПРОДУКТ ЗА СИНТЕЗ НА РЕЧ, ПРЕДОСТАВЕН ОТ ПРСС


УКАЗАНИЯ ЗА ДОСТЪП ДО АКТОВЕТЕ НА СЪДАПРОЕКТ ПО ОПАК