АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - ГР.ВИДИН
Справка за насрочени дела
за периода от 30.4.2014г. до 30.5.2014г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Жалбоподател, ищец Ответник Съдия - докладчик и председател на съдебния състав Насрочване на делото
1 Административно дело No 73/2014 Други административни дела ИЛИЯН М. ВЪЛЧЕВ НАЧАЛНИК НА РУ ПОЛИЦИЯ - ВИДИН Докладчик:
НИКОЛАЙ П. ВИТКОВ
30.4.2014 9:30
2 Административно дело No 65/2014 Дела по ЗУТ и ЗКИР ГЛАВЕН АРХИТЕКТ НА ОБЩИНА - ВИДИН НАЧАЛНИКА НА РДНСК-СЕВЕРОЗАПАДЕН РАЙОН Докладчик:
НЕЛИ С. ДОНЧЕВА
7.5.2014 14:00
3 Административно дело No 76/2014 Други административни дела ГАЛЯ С. МАРИНОВА ДИРЕКТОРА НА НЕЛК-СОФИЯ Докладчик:
БОРИС О. БОРИСОВ
12.5.2014 13:30
4 КАНД No 151/2014 Наказателни касационни производства ИВАЙЛО В. МАРИНОВ РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ - БЕРКОВИЦА Докладчик:
НИКОЛАЙ П. ВИТКОВ
13.5.2014 9:30
5 КАНД No 153/2014 Наказателни касационни производства РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ - ВИДИН АНКА Д. ВЕЛЬОВА Докладчик:
НИКОЛАЙ П. ВИТКОВ
13.5.2014 9:30
6 КАНД No 154/2014 Наказателни касационни производства РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ - ВИДИН АСЕН Л. ИВАНОВ Докладчик:
БОРИС О. БОРИСОВ
13.5.2014 9:30
7 КАНД No 155/2014 Наказателни касационни производства МИТНИЦА ВИДИН ВАСИЛКА Ц. ДЕКОВА Докладчик:
БОРИС О. БОРИСОВ
13.5.2014 9:30
8 КАНД No 156/2014 Наказателни касационни производства АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ - СОФИЯ ЦВЕТАН И. ВАСИЛЕВ Докладчик:
НЕЛИ С. ДОНЧЕВА
13.5.2014 9:30
9 Административно дело (К) No 77/2014 Касационни производства АГРО - СВЕТЛОЗАР ДИЧЕВСКИ ЕТ ДИРЕКТОРА НА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ВИДИН Докладчик:
НИКОЛАЙ П. ВИТКОВ
13.5.2014 9:40
10 Административно дело No 37/2014 Дела по АПК - искови и ЗОДв СИЙКА П. НАЙДЕНОВА МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ НА РБ Докладчик:
НИКОЛАЙ П. ВИТКОВ
14.5.2014 9:30
11 Административно дело No 61/2014 Дела по КТ, ЗДСл, ЗМВР и ЗСВ ВЛАДИМИР А. МИКОВ ДИРЕКТОРА НА ОД НА МВР - ВИДИН Докладчик:
НИКОЛАЙ П. ВИТКОВ
14.5.2014 9:45
12 Административно дело No 68/2014 Дела по КТ, ЗДСл, ЗМВР и ЗСВ ТИХОМИР В. ТОДОРОВ ДИРЕКТОРА НА ОД НА МВР - ВИДИН Докладчик:
БИЛЯНА С. ПАНТАЛЕЕВА
15.5.2014 14:15
13 Административно дело No 176/2013 Дела по АПК - искови и ЗОДв ЕКО-ТИТАН ЕООД - ВИДИН ОБЩИНА - ВИДИН Докладчик:
БИЛЯНА С. ПАНТАЛЕЕВА
15.5.2014 14:30
14 КАНД No 149/2014 Наказателни касационни производства ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ЛЕКАРСТВАТА АННА Л. БИШКОВА Председател:
АНТОНИЯ Б. ГЕНАДИЕВА
Докладчик:
РОСИЦА Х. СЛАВЧЕВА
19.5.2014 9:30
15 КАНД No 157/2014 Наказателни касационни производства БДС КЪМ ОДМВР- ВИДИН ВЕСА Р. МАРИНОВА Докладчик:
БИЛЯНА С. ПАНТАЛЕЕВА
19.5.2014 9:30
16 КАНД No 158/2014 Наказателни касационни производства ИВАН А. ДОЙНСКИ РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ - ВИДИН Докладчик:
БИЛЯНА С. ПАНТАЛЕЕВА
19.5.2014 9:30
17 КАНД No 159/2014 Наказателни касационни производства ЕКО-ТИТАН ЕООД - ВИДИН ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" - ВИДИН Докладчик:
РОСИЦА Х. СЛАВЧЕВА
19.5.2014 9:30
18 КАНД No 160/2014 Наказателни касационни производства ОБЩИНА - ВИДИН ИВАНКА Р. КАМЕНОВА Докладчик:
АНТОНИЯ Б. ГЕНАДИЕВА
19.5.2014 9:30
19 КАНД No 161/2014 Наказателни касационни производства ИВАН Б. ЦОЛОВ,
РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ - ВИДИН
РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ - ВИДИН,
ИВАН Б. ЦОЛОВ
Докладчик:
РОСИЦА Х. СЛАВЧЕВА
19.5.2014 9:30
20 КАНД No 162/2014 Наказателни касационни производства ЕКО - ТИТАН ЕООД - ВИДИН ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" - ВИДИН Докладчик:
АНТОНИЯ Б. ГЕНАДИЕВА
19.5.2014 9:40
21 Административно дело No 75/2014 Други административни дела СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПО КАРДИОЛОГИЯ - ВИДИН ДИРЕКТОРА НА РЗОК - ВИДИН Докладчик:
АНТОНИЯ Б. ГЕНАДИЕВА
20.5.2014 14:15
22 Административно дело No 72/2014 Други административни дела ЙОРДАНКА Т. СТОЯНОВА ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДФ "ЗЕМЕДЕЛИЕ"-СОФИЯ Докладчик:
АНТОНИЯ Б. ГЕНАДИЕВА
20.5.2014 14:00
23 Административно дело No 33/2014 Дела по КТ, ЗДСл, ЗМВР и ЗСВ ИВАН В. ИВАНОВ ДИРЕКТОР ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ "ГРАНИЧНА ПОЛИЦИЯ" МВР - СОФИЯ Докладчик:
РОСИЦА Х. СЛАВЧЕВА
22.5.2014 9:30
24 Административно дело No 74/2014 Други административни дела ГЕОРГИ А. ЦВЕТКОВ НАЧАЛНИК РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ - ВИДИН Докладчик:
РОСИЦА Х. СЛАВЧЕВА
22.5.2014 9:45
25 Административно дело No 1/2014 Други административни дела ВЕСЕЛИН Б. ДАНЕВ,
ГЕОРГИ И. ГЕОРГИЕВ,
ЕС ДЖЕЙ КАПИТАЛ ЕООД,
АГРАИНВЕСТ АД,
САНАТА ИНВЕСТМЪНТС ЕООД
ДИРЕКТОРА НА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ВИДИН Докладчик:
РОСИЦА Х. СЛАВЧЕВА
22.5.2014 10:00
26 Административно дело No 55/2014 Дела по ЗДС, ЗОС, ЗМСМА и ЗАдм АГРОСНАБ 99 ООД КМЕТА НА ОБЩИНА-ВИДИН Докладчик:
БИЛЯНА С. ПАНТАЛЕЕВА
22.5.2014 14:30
27 Административно дело No 24/2014 Други административни дела КМЕТА НА ОБЩИНА НОВО СЕЛО ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ИД ПО РИБАРСТВО И АКВАКУЛТУРИ - СОФИЯ,
ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО РИБАРСТВО И АКВАКУЛТУРИ
Докладчик:
АНТОНИЯ Б. ГЕНАДИЕВА
27.5.2014 14:00
28 Административно дело No 63/2014 Дела по ДОПК и ЗМ МТС ГРАМАДА ООД В ЛИКВИДАЦИЯ РЪКОВОДИТЕЛ НА ЗВЕНО МЕСТНИ ПРИХОДИ - ГРАМАДА,
ОРГАНА ПО ПРИХОДИТЕ В ОБЩИНА ГРАМАДА
Докладчик:
НЕЛИ С. ДОНЧЕВА
28.5.2014 14:00
29 Административно дело No 57/2014 Други административни дела МАРГАРИТА Г. ФЛОРОВА КОМИСИЯ ПО КАРТОТЕКИРАНЕ ПРИ ОБЩИНА ВИДИН Докладчик:
РОСИЦА Х. СЛАВЧЕВА
29.5.2014 9:30