АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - ГР.ВИДИН
Справка за насрочени дела
за периода от 23.4.2014г. до 23.5.2014г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Жалбоподател, ищец Ответник Съдия - докладчик и председател на съдебния състав Насрочване на делото
1 Административно дело No 65/2014 Дела по ЗУТ и ЗКИР ГЛАВЕН АРХИТЕКТ НА ОБЩИНА - ВИДИН НАЧАЛНИКА НА РДНСК-СЕВЕРОЗАПАДЕН РАЙОН Докладчик:
НЕЛИ С. ДОНЧЕВА
23.4.2014 14:00
2 Административно дело No 63/2014 Дела по ДОПК и ЗМ МТС ГРАМАДА ООД В ЛИКВИДАЦИЯ РЪКОВОДИТЕЛ НА ЗВЕНО МЕСТНИ ПРИХОДИ - ГРАМАДА,
ОРГАНА ПО ПРИХОДИТЕ В ОБЩИНА ГРАМАДА
Докладчик:
НЕЛИ С. ДОНЧЕВА
23.4.2014 14:30
3 Административно дело No 13/2014 Други административни дела КРАСИМИР Т. КАТРАНДЖИЕВ КМЕТ НА ОБЩИНА ЧУПРЕНЕ Докладчик:
РОСИЦА Х. СЛАВЧЕВА
24.4.2014 9:30
4 Административно дело No 57/2014 Други административни дела МАРГАРИТА Г. ФЛОРОВА КОМИСИЯ ПО КАРТОТЕКИРАНЕ ПРИ ОБЩИНА ВИДИН Докладчик:
РОСИЦА Х. СЛАВЧЕВА
24.4.2014 9:30
5 Административно дело No 68/2014 Дела по КТ, ЗДСл, ЗМВР и ЗСВ ТИХОМИР В. ТОДОРОВ ДИРЕКТОРА НА ОД НА МВР - ВИДИН Докладчик:
БИЛЯНА С. ПАНТАЛЕЕВА
24.4.2014 14:00
6 Административно дело No 1/2014 Други административни дела ВЕСЕЛИН Б. ДАНЕВ,
ГЕОРГИ И. ГЕОРГИЕВ,
ЕС ДЖЕЙ КАПИТАЛ ЕООД,
АГРАИНВЕСТ АД,
САНАТА ИНВЕСТМЪНТС ЕООД
ДИРЕКТОРА НА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ВИДИН Докладчик:
РОСИЦА Х. СЛАВЧЕВА
25.4.2014 10:30
7 КАНД No 134/2014 Наказателни касационни производства РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ - КУЛА КИРИЛ Т. ВРАЧОВСКИ Докладчик:
РОСИЦА Х. СЛАВЧЕВА
28.4.2014 9:30
8 КАНД No 137/2014 Наказателни касационни производства БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ВОДИТЕ ДУНАВСКИ РАЙОН С ЦЕНТЪР ПЛЕВЕН ОБЩИНА - ВИДИН Докладчик:
АНТОНИЯ Б. ГЕНАДИЕВА
28.4.2014 9:30
9 КАНД No 142/2014 Наказателни касационни производства РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ - ВИДИН МИКО Г. МИКОВ Докладчик:
БИЛЯНА С. ПАНТАЛЕЕВА
28.4.2014 9:30
10 КАНД No 143/2014 Наказателни касационни производства РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ - ВИДИН ЕМИЛ К. СТЕФАНОВ Докладчик:
АНТОНИЯ Б. ГЕНАДИЕВА
28.4.2014 9:30
11 КАНД No 146/2014 Наказателни касационни производства РДНСК - СЕВЕРОЗАПАДЕН РАЙОН АНГЕЛ К. НЕДЯЛКОВ Докладчик:
БИЛЯНА С. ПАНТАЛЕЕВА
28.4.2014 9:30
12 КАНД No 148/2014 Наказателни касационни производства ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ЛЕКАРСТВАТА ВАЛЕНТИНА З. ВИТКОВСКА Докладчик:
АНТОНИЯ Б. ГЕНАДИЕВА
28.4.2014 9:30
13 КАНД No 149/2014 Наказателни касационни производства ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ЛЕКАРСТВАТА АННА Л. БИШКОВА Докладчик:
РОСИЦА Х. СЛАВЧЕВА
28.4.2014 9:40
14 КАНД No 150/2014 Наказателни касационни производства АЛЕКСАНДЪР К. ПЕКОВ ПЪТНА ПОЛИЦИЯ КЪМ ОД НА МВР-ВИДИН Докладчик:
РОСИЦА Х. СЛАВЧЕВА
28.4.2014 9:40
15 КАНД No 152/2014 Наказателни касационни производства АНТОН В. ФЛОРОВ МИТНИЦА ВИДИН Докладчик:
АНТОНИЯ Б. ГЕНАДИЕВА
28.4.2014 9:40
16 КАНД No 135/2014 Наказателни касационни производства МИТНИЦА ВИДИН КРЪСТЬО Г. КЪТОВ Докладчик:
НИКОЛАЙ П. ВИТКОВ
29.4.2014 9:30
17 КАНД No 136/2014 Наказателни касационни производства ПЪТНА ПОЛИЦИЯ КЪМ ОД НА МВР-ВИДИН ИВАЙЛО М. МОНДЕШКИ Докладчик:
БОРИС О. БОРИСОВ
29.4.2014 9:30
18 КАНД No 139/2014 Наказателни касационни производства МАГДАЛЕНА И. ИВАНОВА МИТНИЦА ВИДИН Докладчик:
БОРИС О. БОРИСОВ
29.4.2014 9:30
19 КАНД No 140/2014 Наказателни касационни производства ЕМИЛ И. БОЙЧЕВ МИТНИЦА ВИДИН Докладчик:
НИКОЛАЙ П. ВИТКОВ
29.4.2014 9:30
20 КАНД No 144/2014 Наказателни касационни производства ЛЮДМИЛ С. НИКОЛОВ ПЪТНА ПОЛИЦИЯ КЪМ ОД НА МВР-ВИДИН Докладчик:
НИКОЛАЙ П. ВИТКОВ
29.4.2014 9:30
21 КАНД No 145/2014 Наказателни касационни производства ОБЩИНА-НОВО СЕЛО АЛБЕНА И. ТОМОВА Докладчик:
БОРИС О. БОРИСОВ
29.4.2014 9:30
22 Административно дело No 24/2014 Други административни дела КМЕТА НА ОБЩИНА НОВО СЕЛО ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ИД ПО РИБАРСТВО И АКВАКУЛТУРИ - СОФИЯ,
ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО РИБАРСТВО И АКВАКУЛТУРИ
Докладчик:
АНТОНИЯ Б. ГЕНАДИЕВА
29.4.2014 14:00
23 Административно дело No 73/2014 Други административни дела ИЛИЯН М. ВЪЛЧЕВ НАЧАЛНИК НА РУ ПОЛИЦИЯ - ВИДИН Докладчик:
НИКОЛАЙ П. ВИТКОВ
30.4.2014 9:30
24 Административно дело No 76/2014 Други административни дела ГАЛЯ С. МАРИНОВА ДИРЕКТОРА НА НЕЛК-СОФИЯ Докладчик:
БОРИС О. БОРИСОВ
12.5.2014 13:30
25 КАНД No 151/2014 Наказателни касационни производства ИВАЙЛО В. МАРИНОВ РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ - БЕРКОВИЦА Докладчик:
НИКОЛАЙ П. ВИТКОВ
13.5.2014 9:30
26 КАНД No 154/2014 Наказателни касационни производства РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ - ВИДИН АСЕН Л. ИВАНОВ Докладчик:
БОРИС О. БОРИСОВ
13.5.2014 9:30
27 КАНД No 155/2014 Наказателни касационни производства МИТНИЦА ВИДИН ВАСИЛКА Ц. ДЕКОВА Докладчик:
БОРИС О. БОРИСОВ
13.5.2014 9:30
28 КАНД No 156/2014 Наказателни касационни производства АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ - СОФИЯ ЦВЕТАН И. ВАСИЛЕВ Докладчик:
НЕЛИ С. ДОНЧЕВА
13.5.2014 9:30
29 Административно дело (К) No 77/2014 Касационни производства АГРО - СВЕТЛОЗАР ДИЧЕВСКИ ЕТ ДИРЕКТОРА НА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ВИДИН Докладчик:
НИКОЛАЙ П. ВИТКОВ
13.5.2014 9:40
30 Административно дело No 37/2014 Дела по АПК - искови и ЗОДв СИЙКА П. НАЙДЕНОВА МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ НА РБ Докладчик:
НИКОЛАЙ П. ВИТКОВ
14.5.2014 9:30
31 Административно дело No 61/2014 Дела по КТ, ЗДСл, ЗМВР и ЗСВ ВЛАДИМИР А. МИКОВ ДИРЕКТОРА НА ОД НА МВР - ВИДИН Докладчик:
НИКОЛАЙ П. ВИТКОВ
14.5.2014 9:45
32 Административно дело No 176/2013 Дела по АПК - искови и ЗОДв ЕКО-ТИТАН ЕООД - ВИДИН ОБЩИНА - ВИДИН Докладчик:
БИЛЯНА С. ПАНТАЛЕЕВА
15.5.2014 14:30
33 Административно дело No 33/2014 Дела по КТ, ЗДСл, ЗМВР и ЗСВ ИВАН В. ИВАНОВ ДИРЕКТОР ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ "ГРАНИЧНА ПОЛИЦИЯ" МВР - СОФИЯ Докладчик:
РОСИЦА Х. СЛАВЧЕВА
22.5.2014 9:30
34 Административно дело No 74/2014 Други административни дела ГЕОРГИ А. ЦВЕТКОВ НАЧАЛНИК РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ - ВИДИН Докладчик:
РОСИЦА Х. СЛАВЧЕВА
22.5.2014 9:45
35 Административно дело No 55/2014 Дела по ЗДС, ЗОС, ЗМСМА и ЗАдм АГРОСНАБ 99 ООД КМЕТА НА ОБЩИНА-ВИДИН Докладчик:
БИЛЯНА С. ПАНТАЛЕЕВА
22.5.2014 14:30